Teemakokonaisuuksien aiheet ja puhujat

  • Mielenterveystyön tulevaisuus
  • Työkaluja psykologi- ja psykoterapiatyöhön
  • Psykologin työn edellytykset 

Ohjelma täydentyy edelleen.


Tilaisuuden avaus


Jari Lipsanen
puheenjohtaja, Suomen Psykologiliitto 

Teemakokonaisuus
MIELENTERVEYSTYÖN TULEVAISUUS

CHRIS EVANS

KEYNOTE Evaluating the outcomes of psychological interventions / Chris Evans / 22.3.2023 klo 9.00–10.00

Voiko psykologisten interventioiden vaikuttavuutta ylipäätään mitata? Huippututkija, kliinikko ja professori Chris Evans on yksi CORE-mittarin alkuperäisistä kehittäjistä, ja hän on tehnyt pitkän kansainvälisen uran psykoterapian tutkimuksen saralla.

Piet Hein, a grooky physicist wrote "Problems worthy of attack, prove their worth by hitting back".  Evaluating the outcomes of psychological interventions is just such a problem!

I've been reflecting on my 30 years thinking about and working on this, with the CORE system but also other things, work that led to our book "Outcome measures and evaluation in counselling and psychotherapy" (Evans & Carlyle, 2021).  I think there has been real progress in these 30 years but it is a hard problem. I will spell out some of gains but also how I think the sheer complexity of the problem is hitting back and my concerns that the psychotherapy research profession is retreating in complacency rather than facing the challenges.

But that means there are many lifetime careers to be in the area for at least the next 300 years!

Chris Evans, Honorary Professor, Universities of UDLA, Quito, Ecuador and Roehampton, London, UK. He trained in medicine and psychiatry, specializing in psychotherapy with trainings in individual analytic therapy, group analysis and family/systemic therapy. He always combined research with clinical work which has driven a wide exploration of research and assessment methods, led him to co-create the CORE system (www.coresystemtrust.org.uk) and to co-lead over 30 translations of the CORE instruments for measuring treatment outcomes. He is now a full-time freelance researcher.


PEKKA MATTILA

kuva Ville Varumo

KEYNOTE Muutoksen johtaminen – johtamisen muutos / Pekka Mattila / 21.3.2023 klo 14.40–16.00

Onko julkinen sektori niin tehoton ja täynnä osaamatonta johtamista kuin joskus väitetään? Mitä sitten pitäisi tehdä toisin, että rahan ja resurssien haaskaaminen loppuu? Miten laitetaan mielenterveyspalvelut kuntoon? Totta vai tarua johtamisesta ja sen vaikuttavuudesta.

VTT, Executive MBA Pekka Mattila toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun työelämäprofessorina, ja hän on työskennellyt myös Aalto University Executive Education -yhtiön toimitusjohtajana. Hän väitteli valtiotieteiden tohtoriksi aiheenaan muutoksen johtamisen ja muutosvastarinnan käytänteet. Mattila on kiinnostunut erityisesti strategisen johtajuuden, muutoksen johtamisen ja esimiestyön sekä kuluttajakäyttäytymisen teemoista.


ERKKI HEINONEN

Kuva Tron Trondal

Mikä psykoterapiassa vaikuttaa? / Erkki Heinonen / 21.3.2023 klo 14.40–16.00

Kaikkea kutomisesta shoppailuun on kutsuttu terapeuttiseksi. Mutta mikä psykoterapiassa oikeasti vaikuttaa? Ja miksi siitä pitäisi välittää? Entä miten suunnistaa ammattilaisena tihenevässä terapeuttisten käsitteiden viidakossa? Esitys tarkastelee tutkittua tietoa psykologisista interventioista, mikrotasolta makrotasolle ja yksityispraktiikasta poliklinikkaan.

Apulaisprofessori Erkki Heinonen on työskennellyt psykologina, psykoterapiatutkijana sekä kouluttajana Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa yli 15 vuotta. Hän johtaa Helsingin Psykoterapiatutkimusta ja on kouluttautunut tunnekeskeiseksi psykoterapeutiksi Yorkin yliopistossa. Häntä kiinnostavat tuloksellisen psykoterapian prosessit ja mekanismit, jotka liittyvät potilaaseen, terapeuttiin ja heidän väliseensä yhteistyöhön

VERA GERGOV

Mielenterveyden palvelujärjestelmät - psykologin rooli tulevaisuudessa / Vera Gergov / 21.3.2023 klo 12.30–13.10

Sote-uudistus etenee ja hyvinvointialueet pääsevät aloittamaan työnsä. Miltä psykologityön tulevaisuus näyttää mielenterveystyön palvelujärjestelmässä? Tarvitaanko psykologeja toteuttamaan interventioita tai arvioimaan palveluiden tarvetta? Onko ennaltaehkäisy psykologien työtä? Entä kuka palvelujärjestelmiä suunnittelee, kehittää tai johtaa?

Vera Gergov on väitöskirjaansa viimeistelevä psykologian lisensiaatti, psykoterapian erikoispsykologi ja integratiivinen psykoterapeutti. Hän toimii Suomen Psykologiliitossa ammattiasioista vastaavana psykologina, ja on työskennellyt aiemmin muun muassa yli kymmenen vuoden ajan nuorisopsykiatriassa.

Teemakokonaisuus

TYÖKALUJA PSYKOLOGI- JA PSYKOTERAPIATYÖHÖN

PANU PIHKALA

Kuva Uzi Varon

KEYNOTE Kun kaikki menee päin helvettiä? – Ympäristötunteiden kohtaaminen / Panu Pihkala / 22.3.2023 klo 10.30–11.30

Ympäristökriisi herättää monenlaisia tunteita ja näkyy myös psykologien työssä. Tuoretta tutkimustietoa kertyy koko ajan. Miten ympäristöahdistusta ja muita tunteita voisi kohdata rakentavasti? Esitelmässä liikutaan psykologian ja monitieteellisen tutkimuksen maastossa.

Dos. Panu Pihkala on johtava suomalainen asiantuntija monitieteellisessä ympäristöahdistustutkimuksessa. Hänen teoksensa Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo (2017) herätti laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Kansanvalistusseura myönsi Pihkalalle vuonna 2018 kansallisen Sivistyspalkinnon hänen ansioistaan ympäristöahdistuksen käsittelijänä, ja Pihkala on saanut myös Suomen ympäristökasvatusseuran vuotuisen palkinnon 2019. Pihkala toimii tutkijatohtorina ja hänellä on ympäristöteologian dosentuuri Helsingin yliopistossa. Pihkala toimii asiantuntijana esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan hankkeessa Ympäristöahdistuksen mieli (2020–22). Hän on laatinut Ilmastoahdistus-raportin Suomen Mielenterveysseuralle 2019. Pihkalan uusin tietokirja, Mieli maassa? Ympäristötunteet, ilmestyi lokakuussa 2019. Pihkala korostaa taiteiden sekä kulttuurin mahdollisuuksia ympäristöahdistuksen ja toivon käsittelyssä, ja hän on usein tehnyt yhteistyötä eri taiteilijoiden kanssa.KAISA KOIVULA


JOHANNES HUILLA

Ammattieettinen työpaja / Kaisa Koivula ja Johannes Huilla / 21.3.2023 klo 10.30–11.30

Tule pohtimaan ammattietiikkaa, kysymään neuvoa tai muuten vain keskustelemaan itseä pohdituttavasta aiheesta Psykologiliiton ammattieettisen lautakunnan jäsenten Kaisan ja Johanneksen kanssa. Kaikki kysymykset ovat tervetulleita!

Psykologi Kaisa Koivula on psykoterapeutti YET, kouluttajapsykoterapeutti
ja kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeutti. Työkokemusta hänellä on mm. työvoimatoimistosta, lastenkodista, koulusta ja psykoterapiavastaanotolta.
Lisäksi hän toimii kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttiopiskelijoiden
työnohjaajana.

Psykologi Johannes Huilla on psykoterapeutti YET ja kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeutti. Oman vastaanton ohella hän on työskennellyt kehitysvamma-alalla ja oikeuspsykiatrialla.


MINNA MARTIN

Kuva Esa Piiroinen

Kehollisuus / Minna Martin / 21.3.2023 klo 12.30–14.00

Workshop:
Tietoisku kehollisuuden teoriaa, jonka jälkeen vuorossa on kokemuksellisia harjoituksia. Näin saat otetta kehollisuuden käytöstä ja toiminnasta psykologin työn kannalta.

Minna Martin on psykologi, kouluttajapsykoterapeutti (kognitiivis-analyyttinen ja psykofyysinen psykoterapia) ja työnohjaaja, fysioterapeutti ja liikuntaryhmien ohjaaja.

Hän on julkaissut useita ammatillista kirjoja ja on aktiivinen kouluttaja.
Minna on Vuoden psykologi 2015.


ALEKSI JALAVA

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus / Niia Virtanen & Aleksi Jalava / 21.3.2023 klo 14.40–16.00

Workshop: Jokainen psykologi kohtaa työssään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvia asiakkaita ja kollegoita. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait velvoittavat psykologeja ehkäisemään syrjintää ja puuttumaan siihen työssään. Trans- ja homofobia vaikuttavat kuitenkin meihin kaikkiin. Työpajassa käsitellään muun muassa siitä, miksi vähemmistöjen mielenterveyteen on tärkeää panostaa, miten työstää omia syrjiviä työskentelymalleja ja miten tehdä työpaikoista turvallisempia tiloja meille kaikille."

Niia Virtanen on feministiseen työotteeseen erikoistuva psykologi ja psykoterapeuttikoulutettava (integratiivinen viitekehys) sekä sukupuolentutkimuksen väitöskirjatutkija.

PsM, kouluttajapsykoterapeutti Aleksi Jalava kouluttaa seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuuden erityiskysymyksistä psykoterapiassa sekä toimii vastuukouluttajana kognitiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa. Aleksi on perehtynyt em. tematiikkaan omien psykoterapiakoulutustensa (yksilö- ja pariterapia) lopputöissä sekä erillisissä opinnoissaan Lontoossa. Hän pyrkii edistämään aihepiirin käsittelyä suomalaisissa psykologian alan koulutuksissa, mm.psykoterapiakoulutuksissa. Tällä hetkellä hän toimii myös vastuukouluttajana Suomen ensimmäisessä tematiikkaan perehdyttävässä täydennyskoulutuksessa "Seksuaalisuuden, sukupuolisuuden ja suhteiden monimuotoisuuden terapian yksivuotinen täydennyskoulutus". Aleksi pitää yksityisvastaanottoa Turussa ja maanlaajuisesti etänä.


SATU PIHLAJA

Kuva Riikka Kantinkoski

Psykologin osaamisesta tuotteiksi / Satu Pihlaja / 22.3.2023 klo 12.30–13.30

Workshop: Mitä myyt, kun myyt psykologin osaamistasi? Miten saat osaamisesi myytävän tuotteen muotoon? Millä tavoin kuvaat osaamistasi ja kerrot siitä niin, että potentiaalinen asiakas ymmärtää, mitä hyötyä hän saa tuotteistasi? Tavoitteena on tarkastella psykologin osaamista ja ammattitaitoa yrittäjän näkökulmasta. Workshopin harjoituksissa jokainen pohtii toiveitaan ja intohimojaan yrittäjänä, tarpeita joita ympäröivässä yhteiskunnassa on osaamiselle sekä mahdollisuuksia luoda niistä myytäviä tuotteita ja palveluita. Tavoitteena on, että workshopin jälkeen jokaisella on mielessään ainakin yksi tuote tai palvelu, jonka toteuttamiseen on kiinnostusta ja innostusta käytännössä.

PsL Satu Pihlaja on yrittäjä, kouluttaja ja tietokirjailija, joka tarjoaa psykoterapian lisäksi koulutuksia ja valmennuksia yrityksille, organisaatioille ja yksilöasiakkaille. Hän valmistelee väitöskirjaa nettiterapioista.


Risto Valjakka
22.3.2023 klo 12.30–13.30

CORE-OM-mittarin käyttö asiakaskäytössä / Risto Valjakka / 22.3.2023 klo 12.30–13.30

Risto Valjakka on psykoterapian erikoispsykologi (PsL) ja kouluttajatason integratiivinen psykoterapeutti. Hän on laajan työuransa aikana perehtynyt erityisesti ahdistuneisuuden ja käytöshäiriöiden psykoterapeuttiseen hoitoon, lasten tunne-elämän tutkimuksiin sekä masennuksen ja dementian arvioimiseen.


KATJA JUSSILA

Kehityksellisten neuropsykiatristen erityispiirteiden tunnistaminen perustason psykologityössä / Katja Jussila / 22.3.2023 klo 12.30–13.30

Katja Jussila on neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, kliinisen psykologian yliopistonlehtori ja autismitutkija. Hänellä on 20 vuoden laaja-alainen kokemus psykologityöstä erikoissairaanhoidossa, kuntoutuksessa, lastensuojelussa, oppilashuollossa ja työterveydessä. Hänen erityisosaamistaan ovat kehityksellisten neuropsykiatristen oirekuvien erotusdiagnostiset selvittelyt.


TARU KAIVOLA

MARIA MÄKELÄ

Ai onko joku halukas avautumaan ryhmässä?” - Ryhmäpsykoterapia ratkaisuna psykoterapiapulaan / Taru Kaivola ja Maria Mäkelä / 22.3.2023 klo 10.30–11.30

Workshop:
Alustuksessa ja ryhmäkeskustelussa paneudumme mm. seuraaviin teemoihin:

  • Mikä tekee hoidollisesta ryhmästä psykoterapiaa

  • Ryhmämuotoisen psykoterapian indikaatiot ja tulokset

  • Kustannustehokkuus ryhmässä

  • Yksilöksi ryhmässä

  • Ryhmä yllättää -kokemuksia ryhmästä ja ryhmänohjaajan antoisasta pestistä

Workshopin alustajina ja ohjaajina ryhmäanalyytikko, vastuukouluttaja ryhmäpsykoterapian koulutusohjelma Helsingin yliopisto, työnohjaaja Story Taru Kaivola ja työterveyspsykologi, ryhmäanalyyttisen psykoterapian opiskelija Maria Mäkelä.


PAULIINA TUOMIVAARA

Kuva Henriika Maikku

Hepalle on helppo puhua – Psykoterapeuttinen ratsastusterapia psykologisen turvallisuuden vahvistajana / Pauliina Tuomivaara / 22.3.2023 klo 10.30–11.30

Ratsastusterapiassa voidaan löytää toimiva yhteistyö sellaisenkin asiakkaan kanssa, jonka on vaikea motivoitua terapiatyöskentelyyn ja keskusteluun vastaanottotilassa. Psykologisessa tavoitteellisessa ratsastusterapiassa voidaan hoitaa hevosta, tehdä tallitöitä, talutusharjoituksia, ratsastaa ja jutella. Usein lapsi tai nuori voi hyötyä psykoterapeuttisesta ratsastusterapiasta.

Pauliina Tuomivaara, psykologi, ratsastusterapeutti SRT, työnohjaaja STOry.


ILMARI MOISIO

Kuva Suomen Psykologiliitto

Kyllä mä osaan! Opiskelija työelämässä / Ilmari Moisio / 22.3.2023 klo 14.40–16.00

Minkälaisissa töissä voi hyödyntää kertynyttä osaamistaan? Nuori psykologian opiskelija on usein turhaan epävarma, sillä suomalainen psykologikoulutus antaa hyvät valmiudet erilaisiin työtehtäviin. Tule juttelemaan sinua askarruttavista kysymyksistä ja huomaat, että kyllä sä osaat!

Ilmari Moisio on kolmannen vuoden psykologian opiskelija Helsingin yliopistossa ja työskentelee Psykologiliitossa opiskelijapromoottorina.

Teemakokonaisuus

PSYKOLOGIN TYÖN EDELLYTYKSET 

21.3.2023 klo 12.30–14.00

Psykologiosaamisen merkitys hyvinvointialueilla ja psykologirekrytointien kehittäminen / 21.3.2023 klo 12.30–14.00

Mielenterveysongelmat ovat jokaisen hyvinvointialueen puheenaiheena, kun palveluita järjestellään uudelleen ja rahasta on ikuinen pula – samoin kuin psykologeista. Mikä ratkaisuksi? Psykologien asiantuntemuksella ja uusiksi ajatelluilla palveluketjuilla voitaisiin ratkoa monta tulppaa mielenterveyspalveluissa.


VERA GERGOV

Psykologi- ja psykoterapiatyön kirjaaminen / Vera Gergov / 22.3.2023 klo 10.30–11.30

Puheenvuorossa käydään tiiviisti läpi terveydenhuollon ammattihenkilöiden kirjaamista koskeva lainsäädäntö ja ohjeistukset. Fokuksessa on erityisesti psykologisiin interventioihin liittyvien vastaanottokäyntien kirjaaminen ja ohjeistusten jalkauttaminen käytännön tasolle.

Vera Gergov on väitöskirjaansa viimeistelevä psykologian lisensiaatti, psykoterapian erikoispsykologi ja integratiivinen psykoterapeutti. Hän toimii Suomen Psykologiliitossa ammattiasioista vastaavana psykologina, ja on työskennellyt aiemmin muun muassa yli kymmenen vuoden ajan nuorisopsykiatriassa.


KATRI JARVANNE

Psykologi asiantuntijana osana moniammatillista työryhmää / Katri Jarvanne / 21.3.2023 klo 13.20–14.00

Mitä moniammatillinen työskentely on ja mitä sille terveydenhuollon nykytilassa kuuluu? Mitä erityistä annettavaa psykologeilla on moniammatillisissa työryhmissä? Miten tuoda psykologin asiantuntijuutta parhaiten esille?

Katri Jarvanne on kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologi, joka on käsitellyt koulutuksensa lopputyössä moniammatillisuuden toteutumista Pitkäniemen sairaalassa ja psykologin roolia osana sitä. Hänellä on liki kahdenkymmenen vuoden vankka kliininen kokemus moniammatillisen työryhmän jäsenenä toimimisesta sekä psykiatrisessa avohoidossa että sairaalapsykologina.


22.3.2023 klo 10.30–11.30

Tietosuoja terveydenhuollossa / Tietosuojavaltuutettu / 22.3.2023 klo 10.30–11.30


Päivi Virtanen
21.3.2023 klo 14.40
16.00

Taseet solmussa? Yrittäjän verotus ja kirjanpito / Päivi Virtanen / 21.3.2023 klo 14.4016.00

Yrittäjä, miten sujuu taloudenpitosi? Kuluuko turhaa aikaa asioiden pähkäilyyn? Laskutatko riittävästi?

KLT Päivi Virtanen on yrittäjä ja taloushallintovelho, joka kaivelee tuloksia lukujen takaa. Hänelle yrityksen talouden hallinta tarkoittaa toimintatapojen kokonaisvaltaista järkevöittämistä. Oli ongelma mikä tahansa, aina sille löytyy selitys. 


ANNAMARI JOKINEN

KATJA VÄHÄKANGAS

Palkka paremmaksi puhumalla / Annamari Jokinen & Katja Vähäkangas / 22.3.2023 klo 12.3013.30

Miten ottaa raha-asiat puheeksi työnantajan kanssa? Tule kuulemaan parhaat vinkit ja tutustumaan liiton uuteen palkkaoppaaseen ja palkkasuosituksiin kaikille työmarkkinasektoreille. On psykologien yhteinen etu, että jokaisen psykologin palkka vastaa yliopistokoulutusta edellyttävän työn vaativuutta ja vastuullisuutta.

VTM Annamari Jokinen työskentelee Psykologiliiton pääsihteerinä. Hänellä on pitkä ja laaja kokemus ammattijärjestötoiminnasta ja eri työmarkkinasektoreista niin hallinnon, kouluttamisen kun neuvottelupöydänkin näkökulmasta.

PsM Katja Vähäkangas työskentelee Psykologiliitossa järjestökoordinaattorina ja vastaa kuntasektorin palkkaneuvonnasta ja -koulutuksesta.


Tunne oikeutesi ja velvollisuutesi työntekijänä / Annamari Jokinen / 21.3.2023 klo 12.3014.40

Mihin työntekijä saa vaikuttaa työpaikalla - missä menevät työnantajan määräysvallan rajat? Tuntemalla oikeutesi ja velvollisuutesi hyvin voit parantaa psykologintyön edellytyksiä työpaikalla ja sujuvoittaa koko työyhteisön toimintaa. Valitsemalla luottamusmiehen voit vahvistaa vaikuttamismahdollisuuksia.

VTM Annamari Jokinen työskentelee Psykologiliiton pääsihteerinä. Hänellä on pitkä ja laaja kokemus ammattijärjestötoiminnasta ja eri työmarkkinasektoreista niin hallinnon, kouluttamisen kun neuvottelupöydänkin näkökulmasta.


Päivi Virkkunen
21.3.2023 klo 12.30
14.00

Apua! Toimittaja soittaa! / Päivi Virkkunen / 21.3.2023 klo 12.3014.00

Millaista on olla toimittajan haastateltavana? Mitä toimittaja haluaa ja mitä voin sanoa? Saanko tarkistaa haastatteluni?

Päivi Virkkunen on Hyvä Terveys- ja ET Terveys-lehtien päätoimittaja, jonka työpöydällä psykologiankin asiat pyörivät päivittäin. Opi käytännönläheisesti, miten toimia median kanssa asiantuntijana!


MARIA MÄKELÄ

Puhu äänellä jonka kuulen – näin kirjoitan vaikuttavaa tekstiä / Maria Mäkelä / 22.3.2023 klo 10.3011.30

Eikö paikallislehden toimitus innostunut mielipidetekstistäsi? Jättikö mahdollinen yhteistyökumppani tarttumatta tilaisuuteen tai loppuiko tärkeästä asiasta päättävän poliitikon kiinnostus kesken? Käytitkö mahdollisesti sanoja ”keskeinen”, ”psykososiaaliset resurssit” tai aloititko historiakatsauksella? Opi kirjoittamaan selkeää ja innostavaa tekstiä, joka huomataan ja josta kiinnostutaan!

YTM, FM Maria Mäkelä työskentelee Psykologiliitossa viestintäpäällikkönä ja omalla ajallaan intohimoisena kielipoliisina.


PAULA OITTINEN

Psykologi someviidakossa / Paula Oittinen / 22.3.2023 klo 10.3011.30

Onko Instagram vain oman naaman esittelyä varten? Mitä psykologi muka voi sanoa Twitterissä ja miksi edes pitäisi? Sosiaalinen media voi olla psykologillekin loistava paikka toimia, kunhan tekee sen omista lähtökohdistaan ja tietää mitä tavoittelee.

FM Paula Oittinen työskentelee Psykologiliitossa viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntijana.


Psykologiliitto pidättää oikeuden ohjelman muutoksiin.

NÄYTTEILLEASETTAJAT JA REKRYTORI JULKISTETAAN MYÖHEMMIN

Haluatko näytteilleasettajaksi: ota yhteyttä boxi@marcogroup.fi