Matti Seppänen

Matti Seppänen, silmätautien erikoislääkäri, tietokirjailija ja tiedetoimittaja on työskennellyt silmätautien parissa yli 17 vuoden ajan. Tällä hetkellä hän työskentelee Suomen Terveystalo Oy:ssä silmätautien erikoisalajohtajana ja ylilääkärinä.

Lisäksi hän toimii Kustannus Oy DUODECIMin julkaiseman Silmätautien käsikirjan päätoimittajana, Lääkärin käsikirjan vakituisena asiantuntijana ja kirjoittajana sekä Lääkärikirja Duodecimin kirjoittajana.

Matti Seppänen on toiminut aktiivisesti silmätautien alan luennoitsijana ja koulutusten organisoijana. Hän pitää myös aktiivisesti vastaanottoa, joissa yhtenä osa-alueena ovat silmäsairauksen diagnostiikan ja hoidon lisäksi myös prismalasi- ja työlasimääritykset.

Matti Seppäsen luennossa käydään läpi, mitä etuja sykloplegien ja mydriaattien käytöllä saavutetaan. Esimerkkitapauksena käsitellään mm. refraktiivisen kirurgian jälkeinen latentti hyperopia, anisometropia ja foria ja miten sykloplegit voivat nopeuttaa toimivan lasiratkaisun löytämistä.

Sykloplegit helpottavat akkommodaatio-ongelmien diagnostiikkaa ja auttavat välttämään ylikorjattua miinusta tai alikorjattua plussaa.

Merkittävästi lisääntynyt lähityöskentely ja älylaitteiden käyttö vapaa-aikana lisäävät vaatimuksia parhaalle lähinäölle. Sykloplegit antavat vankan perustan lasten ja nuorten lasimäärityksille sekä helpottavat oikeaan lasiratkaisuun pääsyä mm. työikäisillä latenteilla hyperoopeilla.

Luennossa käydään myös läpi tekijöitä, jotka ovat avuksi potilasinformaatiossa ja ajanvarauksen sanoitusta suunniteltaessa. Sykloplegien mahdolliset haittavaikutukset voivat huolettaa ja luennon aikana annetaan eväitä myös niiden huomioimiseen.