Auli Köresaar

Auli Köresaar valmistui optikoksi 1978, ja hän sai piilolasien sovitusoikeudet ensimmäisessä ryhmässä 1981.

Hän työskenteli Instrumentarium Oy:n palveluksessa 1978 - 1988. Näkövammaisten keskusliiton kautta hänen tiensä vei HYKS silmäklinikalle 1988, josta hän sai ensimmäisen optikon viran sairaalassa 1990-2019. Työn kuvaan kuului myös optisten asioiden opetus hoitajille ja silmälääkäreille. Tämä innoitti opiskelemaan aikuiskasvatustieteitä. Opettaminen ja ohjaaminen sosiaali- ja terveysalalla erikoistuminen 2006.

Eläkkeelle siirryttyään Köresaar on vielä toiminut tuntiopettajana Metropolia Ammattikorkeakoulussa, luennoinut silmälääkäreiden koulutuksissa ja toiminut Multilens Ab:n erikoispiilolinssien kouluttajana Suomessa.

Auli Köresaar on vieraillut useissa piilolinssilaboratorioissa, muun muassa Wesley&Jessen Aleksi Instru, Polarlens/Ristiina, Multilens/Mölnlycke, Con-lens/Kööpenhamina, Innovative Sclerals/Lontoo, Ciba Vision/ Saksa. Hän on seurannut piilolinssisovituksia myös Moorfields Eye Hospital:ssa Lontoossa.