Ohjelma

Tänä vuonna tapahtuman meille juontaa Jyri Vestervik!

Jyri Vestervik on koulutukseltaan yleisen optometrian maisteri. Hän on työskennellyt optisella alalla yhdeksän vuoden ajan, joista viimeiset kaksi Synsam Groupin johtavana optikkona. Jyri toimii asiantuntijajäsenenä Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n näköforumissa sekä Metropolia ammattikorkeakoulun optometrian neuvottelukunnassa. Hän on Suomen Optometrian Ammattilaiset ry:n hallituksen jäsen. Hänet palkittiin Synsam konsernin silmänterveyden edistäjä palkinnolla vuonna 2018.

Ohjelmasta "+" klikkaamalla näet luennon sisällöstä lisätietoa!

+

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avautuu

 

+

Päivän aloitus

Aloituspuheenvuoro - Henri Vuorinen, NÄE ry puheenjohtaja

+

Luento 1

Suomeksi

Katsaus ikääntyneiden näkemiseen ja näkövammaisuuteen liittyvään hoitotieteelliseen tutkimukseen 

Tiina Pesonen

Tiina Pesosella on pitkä, yli 15 vuoden työkokemus optikon työstä. Lisäksi hän on suorittanut optometrian ylemmän AMK -tutkinnon sekä viimeisimmäksi valmistunut Terveystieteiden maisteriksi tämä vuonna. Tällä hetkellä Tiina työskentelee tutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ikääntyneiden palveluiden laatuun ja työntekijöiden hyvinvointiin liittyvien tutkimusten parissa. Erityisen kiinnostunut hän on ikääntyneiden näkemisestä ja näönhuoltoon liittyvistä palvelutarpeista, joihin hänen Pro gradu -tutkielmansakin keskittyi.

 

Heidi Siira

Heidi Siira työskentelee yliopisto-opettajana Oulun yliopistossa Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä sekä koordinaattorina ikääntyvien kuntoutumista edistävän hoitotyön tutkimus- ja osaamiskeskus GeroNursing Centressä (GNC). Pohjakoulutukseltaan Heidi on fysioterapeutti ja terveystieteiden maisterin opinnot hän on suorittanut pääaineenaan Gerontologia ja kansanterveys. Toukokuussa 2021 Heidi väitteli terveystieteiden tohtoriksi. Hoitotieteen alaan kuuluvassa väitöskirjassaan hän tutki ikääntyvien näkövammaisten henkilöiden näönkuntoutusta, terveyteen liittyvää elämänlaatua ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä kahden vuoden monimenetelmäisellä seuranta-asetelmalla. Heidin tausta ja ydinosaaminen liittyy laaja-alaisesti vanhenemiseen ja vanhuuteen, kuntoutumista edistävään hoitotyöhön, kuntoutukseen ja aistivammaisuuteen. Heidillä on työskennellyt monipuolisissa tehtävissä eri sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla, minkä lisäksi hänellä on kokemusta ammatillisesta koulutuksesta. Heidi haluaa tehdä ja edistää ikääntyneiden hyvinvointiin ja elämänlaatuun liittyvää työelämälähtöistä tutkimusta, joka on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja merkityksellistä.

Kahvitauko

+

Luento 2

Suomeksi

OCT -laitteen käyttö silmänpohjan ikämuutoksissa

 

Tuomas Juustila

Tuomas on valmistunut optometristiksi vuonna 2001 Oulun ammattikorkeakoulusta. Optometristi Ylempi AMK tutkinto valmistui vuonna 2009. Toiminut vuodesta 2010 asti lehtorina Oulun ammattikorkeakoulussa. Hän on suorittanut vuonna 2018 Salus yliopistossa Specialized Training in Anterior Segment Disease –koulutuksen. Juustila valmistui optometrian maisteriksi Astonin yliopistosta helmikuussa 2021. Hän on erikoistunut kliiniseen optometriaan ja erityisesti silmän digitaaliseen kuvantamiseen sekä silmän anatomiaan, fysiologiaan ja patologiaan.

+

Palkitsemisseremonia

NÄE ry palkinnonjako
Suomen Piilolasiseura ry palkinnonjako

+

Lounas

Lounas sekä näytteilleasettajapöytiin tutustuminen

+

Lecture 3 / Luento 3

In English

Realizing the Potential of Multifocal Contact Lenses

Karin Østerby, Professional Service Manager CooperVision Nordic

Karin is a qualified optometrist and have more than 20 years of substantial
experience in both fitting and communicating around multifocal contact
lenses. There is a high potential in fitting Multifocals and with the right tools
and simple techniques you will succeed.

+

Lecture 4 / Luento 4

In English

Presbyopia: Talkin' About My Generation

Indie Grewal, BSc (Hons) MCOptom DipTp(IP) Prof Cert Glau FBDO FBCLA

Indie on Englannista ja hän on BCLA (The British Contact Lens Association) puheenjohtaja. Indiellä on yli 30 vuotta kokemusta alalta ja hänen erikoisosaamiseen kuuluvat myopiakontrolli ja monitehopiilolasit.

Kahvitauko

+

Luento 5

Suomeksi

Takaosan löydökset

Tuomo Turpeinen

Tuomo Turpeinen on valmistunut optometristiksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta vuonna 2011. Hän on myös suorittanut Salus Universityn B.Sc. in Optometry -tutkinnon sekä viimeisimpänä vuonna 2017 Salus Universityn Specialized Training in Posterior Segment Disease -lisäkoulutuksen. Tuomo on työskennellyt Terveystalolla Fokus Silmän erikoisyksikön palvelupäällikkönä vuoden 2021 keväästä alkaen. Sitä ennen hän toimi Instru Optiikka Oy:llä vuosina 2012-2021, ensin myymäläoptikkona ja sen jälkeen yli kuusi vuotta koulutustehtävissä silmänpohjakuvauksen ja laiteteknologian parissa.

+

Päivän lopetus

Lopetuspuheenvuoro - Päivi Nokipii, Suomen Piilolasiseura ry sihteeri

White Coat Ceremony - kliinikon vala