FinnSight 2019: Entä jos?
Yllättävät mahdollisuudet ja mahdolliset yllätykset
Ennakointifoorumi

Aika: 28.10.2019 klo 11.00-16.15
Paikka: Kulttuuritehdas Korjaamo (Töölönkatu 51A-B. 00250 Helsinki)

Finnsight 2019 -ennakointifoorumissa 28.10. keskustellaan heikoista signaaleista ja yllättävistä tulevaisuuksista. Pohdimme yhdessä nousevia ilmiöitä ja vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia Euroopan tulevaisuudesta, kestävän kehityksen teknologioista, tulevaisuuden kilpailukykytekijöistä ja ihmisestä kaiken keskiössä.

Ennakointifoorumi kokoaa Suomessa tehtävää ennakointitietoa ja –näkemystä julkiseen keskusteluun. Tapahtuma on osa kansallisen ennakointiverkoston toimintaa ja sen järjestävät yhteistyössä Business Finland, Sitra, valtioneuvoston kanslia, Suomen Akatemia, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus.

Tilaisuutta voi seurata myös verkon välityksellä ja osallistua keskusteluun Twitterissä. #FinnSight2019.

Webcast-lähetystä pääset seuraamaan tästä linkistä: https://businessfinland.videosync.fi/finnsight

Ohjelma:

11.00     Verkostoitumislounas

12.00     Tervetuloa!
              Kalle Kivekäs, Executive Director, BF Lab

12.15     Johdanto päivän teemoihin

13.15     Työpajat

  • European ”What Ifs” – Euroopan yllättävät tulevaisuudet
  • Kestävän tulevaisuuden radikaalit teknologiat
  • Tulevaisuuden kilpailukykytekijät – yllätyksiä matkassa
  • Ihminen – tulevaisuuden villi kortti?

15.00     Yhteenvetopaneeli

15.30     Keynote: Leah Zaidi, Futurist at Accelerated by Design

Leah is an award-winning futurist who designs future-proof strategies, creates preferred state business models, and designs complex organizational change. She has worked with a variety of startups, arts and culture, financial services, academia, government, corporate, and not-for-profit organizations. Recently, she collaborated TIFF and UNESCO. She also creates story-based experiential futures (situations and stuff from the future) to challenge conventional thinking, communicate complex ideas, and encourage innovation. Leah was previously the Senior Foresight Strategist at Gensler and is the founder of the Toronto chapter of Speculative Futures.

16.15     Tilaisuus päättyy

Lue työpajojen tarkemmat kuvaukset ja ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen alta.

Finnsight 2019 työpajateemat:

European ”What Ifs” – Euroopan yllättävät tulevaisuudet

Miltä Euroopan tulevaisuus näyttää eri näkökulmista? Millaisia yllätyksiä saattaa tulla vastaan ja miten ne voivat muuttaa Euroopan tulevaisuutta? Millainen voisi olla ”vanhan mantereen” uusi nuoruus? Entä jos -kysymyksiä pohditaan yhdessä Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen Policy Labin kanssa. Työpaja on englanniksi.

Kestävän tulevaisuuden radikaalit teknologiat

Miten ja mitkä nousevat, radikaalit teknologiat voivat auttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa? Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDGs); mitä se voisi tarkoittaa teknologian kehittämisen ja hyödyntämisen kannalta? Mihin suuntaan haluamme teknologian kehittyvän? Miten ottaa kestävän kehityksen tavoitteet huomioon teknologioiden ennakoinnissa? Tässä sessiossa luomme lähestymistapaa teknologioiden ennakointiin kestävän kehityksen tavoitteiden kehikossa. Työpaja tehdään yhteistyössä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan, VTT Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Tulevaisuuden kilpailukykytekijät – yllätyksiä matkassa

Miltä elinkeinoelämän kilpailukyvyn näkökulmasta vaihtoehtoiset tulevaisuuden toimintaympäristöt näyttävät vuonna 2030? Mitkä nousevat ilmiöt haastavat nykyiset olettamuksemme? Mitä villejä kortteja on hahmotettavissa? Sopeudummeko vai uudistummeko? Entä jos –kysymyksiä nostetaan keskusteluun erityisesti Suomen kilpailukyvyn ja innovaatioympäristön näkökulmasta. Työpaja on osa syksyllä käynnistynyttä skenaariotyötä, jota tehdään yhdessä Business Finlandin ja sidosryhmien kanssa. Työpajaa fasilitoivat Business Finland ja Capful.

Ihminen – tulevaisuuden villi kortti?

Ihmisen ja teknologisen kehityksen suhde on vuorovaikutteinen. Inhimillinen toiminta, kulttuuri ja arvot motivoivat teknologista kehitystä määrittäen sitä, mitä teknologialla tavoitellaan. Toisaalta teknologian tuomat hyödyt riippuvat paljolti siitä, miten ja minkälaisessa kulttuurisessa ympäristössä ihmiset teknologioita käyttävät. Teknologian kehitys myös muuttaa osaltaan ihmisten toimintaa. Työpajassa Ihminen – tulevaisuuden villi kortti?

Pohdimme heikkojen signaalien kautta ihmistä kulttuurin ja teknologian keskiössä, muodostamme tulevaisuuskuvia ja vastaamme kysymykseen: Entä jos...

Työpaja on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa (CULT) -tutkimusohjelman hankkeiden tutkimusprosessia ja tulokset hyödynnetään hankkeissa.

https://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/ohjelmat-ja-hankkeet/kulttuuri-teknologisoituvassa-yhteiskunnassa-20192025/

Muistathan peruuttaa osallistumisesi mikäli et pääse paikalle, jotta jonossa seuraava pääsee mukaan!

Lisätietoja:
Soile Ollilla

Business Finland
soile.ollila@businessfinland.fi
+358 50 5577 967

Peruutukset:
businessfinlandevents@mestudio.fi