Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut
ilmastokestävään ruokajärjestelmään (stn MULTA): Hiilensidonnan todentaminen

Yhteyshenkilöt: Jari Liski, Ilmatieteen laitos (jari.liski@fmi.fi), Layla Höckerstedt, Ilmatieteen laitos (layla.hockerstedt@fmi.fi), Laura Höijer, BSAG (laura.hoijer@bsag.fi)

Asiasanat: Carbon Action, maaperä, regeneratiivinen, hiiliviljely, ilmasto, todentaminen

Carbon Action alustalla toimiva MULTA -hanke tutkii ja kehittää keinoja, joilla maaperän hiilen varastointia voidaan nopeuttaa ja tieteellisesti todentaa. Lisäksi konsortio edistää & kokeilee maan kasvukuntoa parantavia regeneratiivisia viljelytoimenpiteitä maatiloilla sekä kehittää taloudellisia ja muita ohjauskeinoja, jotta näitä ratkaisuja otetaan laajasti käyttöön. Kokonaisvaltaista systeemistä muutosta kehitetään ja viedään eteenpäin yhdessä viljelijöiden, yritysten ja päättäjien kanssa. Posterissa esitellään uusimpia tuloksia maaperän hiilensidonnan todentamismenetelmän kehittämisestä.

Katso posteri tästä.

Lue lisää: https://carbonaction.org/stn-multa/ 

 

Carbon Action Svenskfinland 

Kontaktperson: Anne Antman, BSAG. anne.antman@bsag.fi 

Projektet Carbon Action Svenskfinland utvidgar arbetet på Carbon Action-plattformen till de svensktalande områdena i Finland. Carbon Action har bjudit på utbildningstillfällen, webbinarier och olika typer av material för finskspråkiga odlare, och genom Carbon Action Svenskfinland kan vi bjuda på dessa också till den svenskspråkiga målgruppen.

Sakord: jordhälsa, kolinlagrande jordbruk, Svenskfinland, seminarier, webbinarier, fältträffar

Se postern här.

Läs mer på: https://carbonaction.org/hem/ 

Suomeksi: Carbon Action Svenskfinland laajentaa Carbon Action -alustan työtä Suomen ruotsinkieliselle alueelle. Carbon Action on tarjonnut koulutustilaisuuksia, webinaareja ja erilaisia materiaaleja suomenkielisille viljelijöille, ja Carbon Action Svenskfinlandin myötä nämä saadaan vietyä myös ruotsinkieliselle kohderyhmälle. 

Carbon Action -viljelijäyhteistyö

Yhteyshenkilö: Eija Hagelberg, BSAG. eija.hagelberg@bsag.fi 

Yhteistyö sadan hiiliviljelijän kanssa on merkittävä osa Carbon Action–alustan toimintaa. Viljelijöitä osallistavassa tutkimuksessa testataan ja mitataan hiiliviljelyn menetelmiä sadalla maatilalla. Viljelijäverkostoon kuuluu Carbon Action Klubin kautta myös muita uudistavasta maataloudesta kiinnostuneita viljelijöitä. Viljelijöille tuotetaan opetusmateriaaleja uudistavasta viljelystä, järjestetään koulutustilaisuuksia ja pellonpiennarpäiviä sekä tehdään yhteistyötä neuvojien, tutkijoiden, oppilaitosten ja päättäjien kanssa. Kansainvälisistä verkostoista tuodaan suomalaisviljelijöille uusia innovaatioita ja toimintamalleja.

Katso posteri tästä.

Lue lisää: https://carbonaction.org/hankkeet/carbon-action-viljelijayhteistyo-ja-jarki/ 

 

MAANEUVO –neuvojavalmennus

Yhteyshenkilö: Jukka Rajala, Helsingin yliopisto - Ruralia Instituutti, jukka.rajala@helsinki.fi 

Maaperän monimutkaisuus ja peltojen väliset erot tekevät maan kasvukunnon parantamisesta haastavaa. Viljelijä tarvitsee neuvontaa oikeiden ratkaisujen löytämiseksi ja OSMO-hankkeessa kehitettiin runsaasti työkaluja ja menetelmiä ongelmien tunnistamiseksi ja parannusten suunnittelun tueksi. MAANEUVO-hankkeessa koulutetaan 30 neuvojaa maan kasvukunnon huippuosaajiksi palvelemaan viljelijöitä maan kasvukunto-ongelmien ratkaisussa. Koulutus on monipuolista ja yhdistää peltopäiviä, verkkoalustoja, ja työkaluja. Koulutuksen aikana tehdään harjoitustilalle kokonaisvaltainen maan kasvukunnon hoitosuunnitelma, joka kattaa peltojen biologisen, kemiallisen ja fysikaalisen tilan, tunnistetut ongelmat ja suunnitellut ratkaisut. Hanke tuottaa myös runsaasti työkaluja ja oppaita, jotka hyödyttävät kaikkia viljelijöitä ja peltojen kanssa työskenteleviä

Katso posteri tästä. 

Lue lisää: https://carbonaction.org/maaneuvo-hanke/ 

LIFE CarbonFarmingScheme

Yhteyshenkilö: Jenni Kähkönen, St1, jenni.kahkonen@st1.fi 

Asiasanat: EU carbon farming framework, climate actions, carbon farming piloting, carbon removal credit

LIFE CarbonFarmingScheme -hanke tuottaa tietoa keinoista, joilla maa- ja metsätalouden harjoittajia voitaisiin kannustaa hiiltä sitoviin monihyötyisiin toimenpiteisiin. Hanke selvittää edellytyksiä kannustimille, jotka yhdistävät EU:n ilmastotavoitteita, hiilen vapaaehtoismarkkinoita sekä maa- ja metsätalouspoliitikkojen keinoja uudella tavalla ja olisivat käyttöönotettavissa eurooppalaisessa maa- ja metsätaloudessa. Hanke saa rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta.

Katso posteri tästä.

Lue lisää: https://carbonaction.org/life-carbon-farming-scheme/ 

 

TWINWIN -hanke

Yhteystiedot: Jussi Heinonsalo, Helsingin yliopisto, jussi.heinonsalo@helsinki.fi 

Luonnon monimuotoisuus voi edistää hiilen sitoutumista viljelymaiden maaperään monella tavalla. Monilajinen kasvillisuus yhteyttää ilmakehän hiilidioksidia tehokkaasti ja kuljettaa hiiltä eri syvyyksille maaperään. Monimuotoinen maaperän mikrobiyhteisö edesauttaa pysyvien hiilimuotojen muodostumista ja lisää maaperän viljavuutta, mikä lisää kasvien kasvua ja siten hiilivirtaa maaperään. 

Nykyaikainen maatalous, jossa käytetään varsin yksipuolisia viljelymenetelmiä, kasvinsuojeluaineita ja keinolannoitteita, on kaventanut viljelymaiden monimuotoisuutta. Monimuotoisuuden lisäämisen vaikutukset hiilensidontaan tunnetaan huonosti. 

Työn tavoitteena on selvittää, miten viljelymaiden luonnon monimuotoisuutta lisäämällä voidaan tehostaa hiilen sitoutumista viljelymaiden maaperään. Erityisesti selvitetään sitä, mitkä monimuotoisuuteen liittyvät mekanismit ovat hiilen sitoutumisen kannalta keskeisiä.

Katso posteri tästä. 

Lue lisää: https://carbonaction.org/twinwin-hanke/