Varautumisen pre-seminaari

Yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa

03.04. Keskiviikko

Paikka: Aula ja näyttelytilat

09.30 - 10.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Paikka: Biorex

10.00 - 10.15

Avaus: Pelastustoimi luo kaupunkiturvallisuutta nyt ja tulevaisuudessa
Jari Sainio,Palopäällystöliiton puheenjohtana

Kuinka pelastustoimi luo kaupunkien turvallisuutta tänään ja huomenna? Puheenvuoro sisältää lyhyen katsauksen päivän aiheisiin ja niiden ajankohtaisuuteen pelastuslaitosten, kaupunkien ja muiden viranomaisten näkökulmasta.

10.15 - 10.45

Kuntaliitto kuntien varautumisen tukena
Aki Pihlaja, projektipäällikkö, Kuntaliitto

KUJA2-projektin tavoitteena on kuntien ohella tukea tulevia maakuntia varautumisessa sekä varautumiseen liittyvässä yhteistyössä niiden keskeisten sidosryhmien kanssa.

10.45 - 11.15

Älykäs kaupunki - kuinka siitä tehdään turvallinen?
Piia Wollstén, kehittämispäällikkö, Espoon kaupunki

Mikä tekee Espoosta Intelligent Community Awards 2018 -kilpailun voittajan ja kaupungista älykkään? Kuinka älykkäissä ratkaisuissa huomioidaan turvallisuus? Lisäävätkö älykkäät ratkaisut haavoittuvuutta – entä mikä on eri toimijoiden rooli turvallisuuden tuottamisessa älykkäässä kaupungissa?

11.15 - 11.45

Valtioneuvoston tervehdys: Turvallinen kaupunki syntyy yhdessä tekemällä
Kimmo Tiilikainen, asuntoministeri, Valtioneuvosto

Kuinka kaupungeissa kehitetään turvallisuutta, yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä? Valtioneuvoston tervehdys käsittelee Suomen kaupunkien turvallisuuden nykytilaa ja kehityssuuntaa.

Paikka: 2.kerros Ravintola

11.45 - 12.45

Lounas

Paikka: Biorex

12.45 - 13.45

Työpaja: Kaupunki 2.0 - Kuinka siitä tehdään turvallinen

Työpajassa osallistujat työskentelevät kahden, kolmen porukoissa päivän teemojen parissa. Osallistujien ajatuksia kerätään ja jaetaan viestiseinällä ja niitä hyödynnetään iltapäivän paneelikeskustelussa. Työpajassa pohditaan muun muassa kaupunkiturvallisuuden kehittystä ja keinoja sen toteuttamiseen.

13.45 -14.15

Turvallisuuden tunne ja sen rakentaminen kaupungissa
Tuija Turunen, PsT, johtava psykologi, Suomen Terveystalo

Mikä lisää turvallisuudentunnetta julkisessa tilassa? Mitä psykologisia näkökulmia kaupunkien turvallisuuteen liittyy? Puheenvuoro tuo esiin viranomaisten ja kansalaisten mahdollisuuksia rakentaa psykologisesti turvallista julkista tilaa. Lisäksi käsittelyssä ovat erityisryhmien turvallisuudentunteen tukemista edellyttävät tilanteet.

Paikka: 2.kerros Ravintola

14.15 - 14.45

Kahvitauko

Paikka: Biorex

14.45 - 15.30

Kaupunkiturvallisuus kentällä työskentelevän silmin
Piia Manninen, palopäällikkö, Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Mari Rantanen, ensihoitaja, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Kaupunkien turvallisuus on kehittynyt, mutta miten ja miksi niin? Mitä turvallinen kaupunki tarkoittaa pelastustoiminnan ja ensihoidon kannalta? Alustus tuo esiin pelastustoiminnan ja ensihoidon kannalta suurimpia uhkia kaupungissa, niiden torjumismahdollisuuksia ja kaupunkiturvallisuutta lisääviä tekijöitä

15.30 - 16.20

Paneeli: Kaupunki 2.0 - Kuinka siitä tehdään turvallinen?

Ritva Viljanen, kaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki
Jari Korkiamäki, pelastuspäällikkö, Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Ari Evwaraye, strategiapäällikkö, Sisäministeriö
Pekka Helin, johtaja, YIT, asiakkuuden ja asumisen palvelut

Päivän teemaa kootaan yhteen paneelikeskustelulla, jossa on vahvoja pelastustoimen, sisäisen turvallisuuden ja kaupunkien asiantuntijoita. Kaupunkiturvallisuutta tarkastellaan osana sisäisen turvallisuuden kokonaisuutta, Keskustelussa tarkastellaan kaupunkien rakennettua ja sosiaalista ympäristöä turvallisuuden ja turvallisuudentunteen kannalta.

16.20 - 16.30

Tilaisuuden päätössanat
Juhani Carlson, puheenjohtaja, varautuminen ja väestösuojelu -jaosto

Palopäällystöliiton Varautuminen ja väestönsuojelu -jaoston puheenjohtajan yhteenveto