Korkeanpaikantyöskentelyn pre-seminaari


03.04. Keskiviikko

Juontaja pelastustoiminta-jaoston pj. Ville Mensala

Paikka: Kokoushuone 1

10.00 - 10.15

Korkeanpaikantyöskentelyn seminaarin avaus
Rami Ruuska, pelastusylitarkastaja, sisäministeriö

10.15 - 10.30

Ohjeen A:72 uusiminen
Rami Ruuska, pelastusylitarkastaja, sisäministeriö
Juha Ronkainen, opettaja, Pelastusopisto
Harri Pyyhtiä, palomestari, Jokilaaksojen pelastuslaitos

10.30 - 10.45

Tasojako
Sami Huovila, vs. paloesimies, Keski-Suomen pelastuslaitos
Mikko Anunti, harjoitusmestari, Helsingin pelastuskoulu

10.45 - 11.00

Harjoittelun suunnittelu ja dokumentaatio
Janne Karttunen, paloesimies, Satakunnan pelastuslaitos
Vesa Olkkonen, ylipalomies, Etelä-Savon pelastuslaitos

11.00 - 11.15

Ohjeistus työpajoihin

11.15 - 12.00

Työpajat alustusten pohjalta

12.00 - 13.00

Lounas

13.00 - 14.30

Työpajat alustusten pohjalta

15.00 - 16.00

Työpajojen tulosten esittelyt

16.00

Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös