Älyliikenteen kehittäjäryhmän käynnistystilaisuus

Aika: 10.10.2019, 12:00

Paikka: Team Finland -talo (Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki)

Liikkumisen palveluiden tuotantoa on ajateltava uudella tavalla. Julkistoimijat ovat merkittävässä roolissa älykkäiden ja kestävämpien liikenteen ratkaisujen kehittämisessä ja markkinoiden avaamisessa. Siksi julkisella sektorilla tarvitaan entistä enemmän ennakointikykyä, tiivistä yhteistyötä ja avoimuutta keskustella tulevaisuuden hankintatarpeista.

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO ja Business Finlandin Smart Mobility –ohjelma kokoavat alan toimijat yhteen ”älyliikenteen kehittäjäryhmään”. Kehittäjäryhmässä toimijat tarttuvat yhdessä liikennealan ajankohtaisiin haasteisiin ja määrittelevät, miten julkiset toimijat voivat hankintoja hyödyntäen vauhdittaa ja mahdollistaa alan uudistuksia. Älyliikenteen kehittäjäryhmän avaustilaisuuden fokus on datassa, sillä rajapintojen ja datan avaaminen mahdollistaa esimerkiksi paremmat ja tehokkaammin tuotetut ja kohdennetut palvelut.

Tilaisuuden tavoitteena on

  • valottaa julkistoimijoiden tulevia datan hyödyntämisen ja tuotannon tarpeita
  • löytää yhteisiä kehittämistarpeita, joita voidaan edistää innovatiivisten hankintojen keinoin

Ilmoittaudu tilaisuuteen täyttämällä tietosi alla. Tilaisuuden ohjelman löydät klikkaamalla sivun yläreunasta ohjelma-välilehdelle.

Ilmoittautuminen