ISO 9001 -standardin mukainen sisäinen auditointi -koulutus, etäkoulutus syksy 2020

Aika ja paikka: 23.10.2020 ja 3.12.2020, etäkoulutus (Teams)

Kouluttajat: Labqualityn ISO 9001 pääauditoijat Merja Himanto ja Ulla-Mari Aakula

Hinta: 740€ + alv 24%