Webbinarium: Jordbrukaren, odlingsmarken och klimatet – hur vinner alla tre på kolinlagrande jordbruk?

Tidpunkt: 08.10.2020, 10:00

Plats: Via Microsoft Teams

Hur lagras kol i åkermarken? Vilka odlingsmetoder främjar kolinlagring i marken? Och hur gynnar kolinlagrande jordbruk bonden?

I det här webbinariet, det första inom ramen för projektet Carbon Action Svenskfinland, presenterar Anne Antman från BSAG grunderna i kolinlagrande  jordbruk och jordbrukaren Patrick Nyström berättar om hur och varför han jobbar för bättre jordhälsa på sin gård Verkatakkila.

Tillsammans med sin sambo odlar Patrick Nyström över 200 ha åker konventionellt i Vichtis. Under de senaste fem åren har paret jobbat aktivt för att förbättra jordhälsan genom bl.a. en mångsidig växtföljd, i vilken ingår även markförbättringsvall och odling av fånggrödor, samt skötsel av vattenhushållningen. Har arbetet burit frukt? Hur påverkar det gårdens ekonomi? Vi också en titt på teorin – hur påverkar det vi gör på åkern de processer som pågår under ytan?

Stiftelsens dataskyddsbeskrivning.